Røgfri skoletid for lærere og elever breder sig

For første gang i fire årti­er er der de sen­este par år sket en stign­ing i antallet af rygere — også blandt de unge. Og det kræver han­dling men­er flere skol­er.

Blandt andet på Egholm­skolen i Val­lens­bæk, hvor man slet ikke er i tvivl om, at det var den helt rigtige beslut­ning at ind­føre røgfri sko­letid for alle.

- For mig at se han­dler det også om den sig­nalvær­di, der er i at sige: Vi er en røgfri skole, og det er vi for både per­son­ale og for børn. Og det synes jeg, man som skole skal tage op — vil vi gerne have vores børn skal ryge?, siger skoleled­er ved Egholm­skolen, Char­lotte Korn­mod.

Læs hele ind­slaget på Lor­ry her