Røgfri til spejder

Det Danske Spe­jderko­rps  arbe­jder for en røgfri fremtid. Selvom rygn­ing ikke er et stort prob­lem blandt spe­jderne, så indgår de unge spe­jdere også i andre fæl­lessk­aber, hvad end de går i grund­skole, erhvervskole eller på gym­na­si­um. Og i disse fæl­lessk­aber er det ganske sandsyn­ligt, at de en dag kon­fron­teres med spørgsmålet: “Vil du have en smøg?” Der­for har spe­jderne lavet forskel­ligt inspi­ra­tions­ma­te­ri­ale, som sæt­ter rygn­ing på dag­sor­de­nen og giv­er de unge mod og red­sk­aber til at sige fra. For første gang i mange år er rygn­ing blandt unge nem­lig i frem­gang: Hver dag beg­y­n­der 40 børn og unge at ryge.

Spe­jdernes mate­ri­ale find­es her

På billedet ses Tropsspe­jdere på for­løb om tobak­s­plantens skadelige effek­ter for miljø, kli­ma og tobak­sar­be­jdere

Foto: Mar­tin Lennard Erik­son