Skoleelever ser ofte deres lærer ryge på skolens område

Det er for­budt for lærere og elever at ryge på folkeskolens område. Alligev­el er rygn­ing en del af hverda­gen på mange skol­er, og mange elever ser ofte deres lærere ryge i sko­le­ti­den.

I en ny under­søgelse fra Statens Insti­tut for Folke­sund­hed svar­er næsten 12 pro­cent af de adspurgte elever i 7. klasse, at de dagligt eller flere gange om ugen ser deres lærere ryge udendørs på skolens område. Dét er i strid med reglerne. Siden 2012 har det været for­budt at ryge på de danske folkeskol­er. Læs mere om under­søgelsen her