Mål: 20 skoler med tobaksfri skoletid i 2020

Tobaksfri Folkeskole

Tobaks­fri sko­letid ned­bringer antallet af elever, der beg­y­n­der at ryge markant. Sam­tidig skaber skolen en social kul­tur, der ikke er ori­en­teret omkring rygn­ing og brug af tobak. Skolen går for­rest og vis­er, at unge og tobak ikke hør­er sam­men, og at de tager ans­var for elev­ernes sund­hed og trivsel.

Få inspi­ra­tion til hvor­dan I kan ind­føre tobaks­fri sko­letid i grund­skolen her

 

 

 

Til lærere

Find spæn­dende under­vis­nings- og event­ma­te­ri­ale om tobak og rygn­ing:

Til forældre

Få inspi­ra­tion til hvor­dan du kan tage snakken om tobakken med dit barn