SKOD­fortællinger er et teater­stykke, hvor 4–8 unge fortæller om, hvor­dan rygn­ing fylder i deres liv – på godt og ondt.

Med his­to­ri­erne kom­mer pub­likum helt tæt på de unges hverdag. Hvad bety­der rygn­ing og brug af tobak for fæl­lessk­a­bet? Hvor­dan er det at være ikkeryger? Hvad gør, at de starter? Hvor­dan omgår de regler? Hvad tænker de om de vok­snes rygevan­er? Hvor­dan kan man komme gen­nem ung­dom­slivet uden brug af tobak?

SKOD­fortællinger er et tilbud til foreninger, skol­er, bestyrelser og andre, der har lyst til at sætte brug af tobak og rygn­ing på dag­sor­de­nen på en helt ny og anderledes måde.

Efter forestill­in­gen lægges der op til debat. Debat­ten bliv­er ledet af en mod­er­a­tor. For­målet er at delt­agerne reflek­ter­er over de temaer, der er kom­met frem under monologerne.

Book SKOD­fortællinger

Skod­fortællinger var­er 30 min. Vi kom­mer med 4–8 unge, der har udviklet og trænet hver deres unikke monolog, en instruk­tør og en mod­er­a­tor. I sørg­er for egnet lokale og invi­ta­tion af delt­agere. Det er gratis. Dog kan vi kun tilbyde at delt­age i Albert­slund, Brønd­by, Dragør, Glostrup, Hvi­dovre, Høje-Taas­trup, Ishøj, Tårn­by eller Val­lens­bæk kom­muner.

Skriv til hsa@vallensbaek.dk eller ring på tele­fon 20220745 til pro­jek­tled­er Helle Stu­art. Så aftaler vi nærmere.