Partnere

Bliv en vin­der uden tobak” er et part­ner­skab mellem ni kom­muner på Vesteg­nen og Sydam­ager. Vi ønsker at samar­be­jde med alle, der vil arbe­jde for en røgfri gen­er­a­tion i 2030 og hvor færre end fem pro­cent af den vok­sne befolkn­ing ryger.