Film

4 små film om hvilke overve­jelser delt­agerne gør sig før de starter på et rygestophold, og hvor­dan man kan rekrut­tere delt­agere

1rygestop_overvejelser

2rygestop_hvadforegårder

3rygestop_motivation

4rygestop_godtfordig

Film

3 lærings­film om rygestop, rekrut­ter­ing og samar­be­jde mellem kom­muner

Fortællinger om at holde op med at ryge

Må jeg spørge: Ryger du?

Røgfri på Tværs

Fagligt materiale

 

En gen­nem­gang af den viden­sk­a­belige lit­ter­atur af effek­t­fulde ind­satser til fore­byggelse af rygn­ing blandt børn og unge
Fore­byggelse af rygn­ing blandt børn og unge. Hvad virk­er?

Denne rap­port beskriv­er rygevan­er blandt gym­nasie- og erhvervsskoleelever
Rygevan­er Gym­nasi­er Erhvervsskol­er maj 2017

En beskriv­else af det tværkom­mu­nale samar­be­jde om hjælp til rygestop
Røgfri på Tværs mod­el for samar­be­jde

Plakater, gavekort m.m.

Powerpoint præsentationer

Præsen­ta­tion på KL’s Sund­hed­skon­fer­ence 2017 Sam­men er vi stærkere