Konference om Røgfri Fremtid

Borgmestre, kom­mu­nale byrød­der, repræsen­tan­ter fra foren­ingslivet og ledere og medar­be­jdere  mødtes til fælles kon­fer­ence den 24. jan­u­ar 2019. Her drøft­ede de 95 delt­agere hvor­dan kom­munerne kan tage ans­var for en røgfri gen­er­a­tion i 2030. 

Se præsen­ta­tion­er fra 5 oplægsh­oldere:

Røgfri Mas­ter­class v Kim Vil­fort

Sta­tus på Bliv en vin­der v Helle Stu­art

Hvor­for beg­y­n­der børn og unge at ryge v Susan Ander­sen

Røgfri Fremtid v Niels Them Kjær

Røgfri sko­letid Egholm­skolen v Char­lotte Korn­mod

Læs pressemed­delelsen:

Pressemed­delelse FINAL

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *