Tobaksfri skoletid på Pilehaveskolen i Vallensbæk

Der gik kage i bestyrelses­møde på Pile­haveskolen i Val­lens­bæk, da projek­tled­er Helle Stu­art fra part­ner­sk­a­bet Bliv en vin­der uden tobak uven­tet dukkede op.

Pile­haveskolen er den første skole i Val­lens­bæk, som har ind­ført tobaks­fri sko­letid. I vis­er vejen for andre. Det er godt gået. Val­lens­bæk Kom­mune er sam­men med 8 andre skol­er på Vesteg­nen og Sydam­ager enige om, at arbe­jde for en tobaks­fri gen­er­a­tion i 2030, og et af de første mål er 20 skol­er med tobaks­fri sko­letid i 2020, sagde Helle Stu­art, og over­bragte en lagk­age til skolebestyrelsen.

Aftal­en om tobaks­fri sko­letid trådte i kraft i okto­ber 2017 lige efter efterårs­fe­rien. “Det er gået helt smerte­frit, vi har kun haft en lille ven­lig sam­tale med et par enkelte elever lige efter ind­førelsen, men siden har alle respek­teret for­bud­det. Vi kan godt anbe­fale andre skol­er, at gøre det samme”, for­t­alte dis­trik­t­sled­er Jens Ped­er Gregersen.

Albert­slund, Brønd­by, Dragør, Glostrup, Hvi­dovre, Høje-Taas­trup, Ishøj, Tårn­by og Val­lens­bæk kom­muner samar­be­jder om en tobaks­fri ung­dom på Vesteg­nen og Sydam­ager. Visio­nen er en tobaks­fri gen­er­a­tion i 2030, hvor ingen børn og vok­sne ryger eller bruger tobak.